Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan, TS. Đoàn Văn Lư, TS. Nguyễn Mai Thơm…

Mô tả: Thu thập nguồn gen địa phương và nhập nội. Tuyển chọn, xử lý đột biến chọn tạo các giống cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng và khả năng chống chịu. Bảo tồn và phục tráng các giống bản địa.

            Một số giống được chọn tạo như:

            Giống quýt không hạt ĐH52, Giống đu đủ VN ĐĐ9 và VN ĐĐ10

Ứng dụng: Sử dụng cho các vùng trồng cây ăn quả trong cả nước. Hợp tác với các công ty trong và ngoài nước trong việc chọn tạo, thương mại hóa sản phẩm.