Xuất xứ công nghệ: TS. Nguyễn Thị Lâm Hải và cộng sự.

Mô tả:

     Thu thập, nhân, chọn lọc các chủng nấm ăn, nấm dược liệu.

     Làm chủ công nghệ nhân thuần các chủng nấm ăn, nấm dược liệu

     Làm chủ công nghệ sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu.

     Các chủng nấm đang được lưu giữ, sản xuất như: nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, nấm vân chi…..

Ứng dụng: Sử dụng trên địa bản cả nước.