Xuất xứ: Công nghệ được nghiên cứu, phát triển bởi PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, TS. Lê Vũ Quân, ThS. Hoàng Văn Sơn…

Mô tả: Ứng dụng công nghệ xử lý ngược UASB để xử lý triệt để nguồn chất thải chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi bằng các công nghệ tiên tiến. Tái tạo nguồn năng lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ (phân bón hữu cơ vi sinh, giá thể trồng cây hữu cơ, dung dịch dinh dưỡng cho cây trồng), giảm phát thải khí nhà kính

Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi cho các trang trại chăn nuôi trên cả nước.