Xuất xứ: Dựa trên nghiên cứu của CHLB Đức (được hoàn thiện tại Khoa CNSH).

Mô tả: Công nghệ có chi phí sản xuất thấp, phù hợp với điều kiện Việt Nam (rẻ hơn nước ngoài 20.000 – 30.000 đ/gói pha cho 12 – 15 liều tinh. Đã thiết kế, thử nghiệm và vận hành dây chuyền sản xuất đóng gói ở quy mô nhỏ (1000 gói /ngày). Đã chuyển giao thử nghiệm thành công trên nhiều cơ sở sản xuất lợn giống tư nhân và nhà nước. Môi trường pha loãng tinh có khả năng bảo quản tinh trùng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày.  

  


Ứng dụng: Áp dụng để pha loãng, bảo quản tinh trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt, ngan ngỗng, chó, mèo, cá, rùa, ếch và động vật quý hiếm khác.