Xuất xứ: Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mô tả: Sản xuất tế bào lai hybridoma tiết kháng thể đơn dòng dựa trên nguyên lý lai tạo giữa tế bào myeloma (tế bào ung thư não tủy của chuột) với tế bào lympho B đã được hoạt hóa kháng nguyên.

Ứng dụng: Đã sản xuất thành công kháng thể đơn dòng đặc hiệu tại Việt Nam cho nhóm máu O, A và B ở người, kháng thể đơn dòng đặc hiệu cho virus dengue type 2, cho độc tố của tụ cầu vàng staphylococcuss aureus B...