Xuất xứ: Dựa trên nghiên cứu của CHLB Đức (được hoàn thiện tại Khoa CNSH).

Mô tả: Công nghệ phân tách tế bào tinh trùng được tiến hành theo phương pháp chọn dòng tế bào trong hệ thống Flow Cytometry Sorter (tỷ lệ phân tách > 85%) (chi phí cao); hoặc bằng lọc qua cột gradient nồng độ percoll nhằm tạo ra liều tinh giàu tinh X hướng cái đạt trên 80% (chi phí thấp).


Ứng dụng: Áp dụng để chọn lọc tinh trùng phân biệt giới tính cho: trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt, ngan ngỗng, chó, mèo, cá thủy sản và cá cảnh, rùa, ếch đồng và các loài ếch cảnh và một số loài động vật quý hiếm khác.