Xuất xứ: Dựa trên một số đề tài nghiên cứu như: Đề tài cấp bộ B2008–11–94; Đề tài nghiên cứu cấp Bộ  B2015–11–04; Đề tài cấp tỉnh 01C–06/62–2016–4; Đề tài song phương Việt – Bỉ...

Mô tả: Việc chọn tạo giống dựa trên công nghệ Realtime PCR xác định các gen đặc hiệu như RNF4, RPB4, IGF, ESR, Prolactin... Công nghệ dựa trên các marker phân tử (các gen có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, sinh trưởng, phẩm chất thịt, kháng bệnh), bằng công nghệ phân tử (PCR) xác định nhanh kiểu gen của các cá thể mang kiểu gen mong muốn.

Gen nâng cao khả năng sinh sản Gene RBP4


Gen kháng bệnh tiêu chảy FUT 1Ứng dụng: Ứng dụng trong chọn lọc nâng cao năng suất trâu bò, lợn gà.