Học viện Nông nghiệp Việt Nam chế tạo, sản xuất thành công vòng tẩm progesterone (ProB) lần đầu tiên ở Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất sinh sản ở bò sữa
10:24 21/07/2018
Ở các quốc gia có ngành chăn nuôi bò phát triển như Israel, Mỹ, Úc…, việc ứng dụng các phương pháp hormone với vòng tẩm progsesterone đặt âm đạo đóng vai trò quan trọng trong việc...
Hội thảo “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen FUT1, MUC4 đến năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire”
07:31 09/07/2018
Ngày 08/06/2018, nhóm Nghiên cứu mạnh Chăn nuôi lợn – Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Quốc gia “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap