Ký thỏa thuận tài trợ đề xuất dự án giữa Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Học viện Nông nghiệp Việt Nam
15:43 11/06/2018
Sáng ngày 8/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận bổ sung cho 06/09 đề xuất dự án được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn của Chính phủ Bỉ (SCF), trong đó...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ