16/09/2019     |      93

Quyết định về việc sửa đổi Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm

Số hiệu 3365/QĐ-HVN
Trích yếu Sửa đổi Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 11/09/2019
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký Nguyễn Thị Lan
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap