02/03/2018     |      240

Quyết định về việc Ban hành Quy định về khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện

Số hiệu 382/QĐ-HVN
Trích yếu Ban hành Quy định về khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 06/02/2018
Ngày hiệu lực 06/02/2018
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký Nguyễn Xuân Trạch
Tệp đính kèm
  

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ