SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN BAN HÀNH FILE
2460/QĐ- HVN Quyết định ban hành Quy định về chức trách nhiệm vụ chế độ học tập công tác,thời gian biểu hoạt động tại túc quản sinh viên khi học GDQPAN 22/8/2018
2125/QĐ-HVN Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Thông tin - Thư viện 30/7/2018
1546/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm 28/5/2018
489/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định quản nguồn thu Quy chế chi tiêu nội bộ 2/3/2018
382/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về khai thác sử dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện 6/2/2018
28/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Quản hoạt động Khoa học Công nghệ 5/1/2018
5250 /QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định Tuyển sinh Đào tạo trình độ tiến 25/12/2017
4797/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24/11/2017
4015/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định Tổ chức quản hoạt động Câu lạc bộ sinh viên 6/10/2017
3347/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Tuyển sinh Đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 17/8/2017

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap