TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiếng Anh: Centre for land resources and environmental technology (CLRET)

Địa chỉ : Nhà B1, khoa quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại:  024 3827 6700; 024 3876 0275,         

Fax:   024 3876 0375     

Email: tnmt@vnua.edu.vn

Giám đốc Trung tâm

TS. Phan Quốc Hưng

E-mail: phanhung68@gmail.com

Phó giám đốc

TS. Nguyễn Thế Bình

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap