TRA CỨU DANH SÁCH TỐT NGHIỆP

Tổng số: 20096 Hiển thị bản ghi / trang
Mã sinh viênHọ và tênNgày sinhNơi sinhXếp loạiSố BằngSố quyết địnhChuyên ngànhKhóa họcNgày ký quyết địnhNgày cấp
3 Lê Hoàng Anh 13/08/1993 TP. Hà Nội Trung bình B.303946 966/QĐ-HNV Công nghệ kĩ thuật môi trường 2011-2014 15/04/2015
3 Đỗ Minh Hà 11/09/1994 H. Kiến Thụy-Hải Phòng Trung bình 304088 2408 /QĐ-HNV Công nghệ kĩ thuật môi trường 2012-2015 14/08/2015
2 Vũ Thị Nga 02/09/1992 Thái Thuỵ T. Thái Bình Trung bình 304087 2408 /QĐ-HNV Công nghệ kĩ thuật môi trường 2010-2013 14/08/2015
2 Thân Hoàng Phương 05/11/1991 Yên Dũng T. Bắc Giang Trung bình B.303945 966/QĐ-HNV Công nghệ kĩ thuật môi trường 2010-2013 15/04/2015
2 Chu Văn Ngọc 20/06/1991 Nho Quan T. Ninh Bình Trung bình 211609 3145 /QĐ-HNV Kỹ thuật cơ khí 2010-2015 13/10/2015
2 Nguyễn Vũ Vinh 221191 Xuân Trường T. Nam Định Trung bình B.00749 2549/QĐ-HNV Công nghệ kĩ thuật môi trường 2009-2012 14/10/2014
2 Lª §øc §Þnh 8/17/1983 Thanh Ho¸ Kh¸ A.150508 864/Q§-NNH C¬ khÝ §éng lùc 2003-2008 2/7/2008 9/9/2008
2 Lê Văn Quỳnh 20/04/87 TX Sầm Sơn - Thanh Hóa Trung bình 041057 1785/QĐ-NNH Bảo quản CB Nông sản 2008-2012 10/8/2012
2 Trần Thị Thu Hiền 02/11/92 Bình Lục T. Hà Nam Giỏi 083682 678/QĐ-NNH Công nghệ thực phẩm Bảo quản và chế biến nông sản 2010-2014 11/4/2014
2 Khúc Chí Đạt 03/02/91 Văn Lâm T. Hưng Yên Trung bình 064051 2199/QĐ-NNH Bảo quản chế biến 2009-2013 16/10/2013 21/11/2013
2 Nguyễn Thị Đào 04/08/86 H Vụ Bản T. Nam Định TBK A.327179 860/QĐ-NNH Bảo quản chế biến NS 2005-2009 23/06/2009 25/8/2009
2 Nguyễn Đức Anh 10/04/86 Hà Nội Khá A.150050 1133/QĐ-NN1 Khoa học đất 2004-2009 15/9/2008 11/11/2008
2 Hoàng Trọng An 23/05/1989 An Lão - Hải Phòng Trung bình khá A.077752 1037/QĐ-NNH Bảo quản CB Nông sản 2007-2011 24/6/2011 30/8/2011
2 Phạm Hoàng ánh 12/05/1988 Hải Phòng TB Khá 0076650 1056/QĐ-NNH Bảo quản CB nông sản 2006-2010 23/6/2010 25/8/2010
1 Nguyễn Thị Thuận An 15/01/86 Hải Phòng TBK A.150049 1133/QĐ-NN1 Khoa học đất 2004-2009 15/9/2008 11/11/2008
1 NguyÔn Minh §øc 12/24/1985 H¶i D­¬ng TBK A.150509 864/Q§-NNH C¬ khÝ §éng lùc 2003-2008 2/7/2008 9/9/2008
Trang 1005 trong 1005Đầu tiên    Trước   996  997  998  999  1000  1001  1002  1003  1004  [1005]  Tiếp   Cuối    

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ