Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển thì yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với người lao động được đặt ra ngày càng cao. Năng lực của người lao động không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà còn bao gồm cả thái độ với công việc và kỹ năng mềm hay còn gọi là kỹ năng quản lý bản thân và hợp tác với người khác.

Để tăng chất lượng chuẩn đầu ra cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai, chương trình đào tạo Kỹ năng mềm được Học Viện Nông nghiệp Việt Nam giảng dạy từ học kỳ 2, năm học 2016-2017 gồm 06 kỹ năng chính: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, lãnh đạo, hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm đã thu hút được đông đảo sinh viên đăng kí học vì tính thiết thực mà nó mang lại. Với phương pháp giảng dạy hiện đại: học đi đôi với hành, sinh viên trải nghiệm những kỹ năng ngay trên lớp học, được tương tác với giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn cũng như vận hành kỹ năng trong cuộc sống. Trong từng kỹ năng, sinh viên còn được gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi với các diễn giả là doanh nhân thành đạt hay các chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm hàng đầu của Việt Nam


Trải qua 3 học kỳ giảng dạy, hiện nay Trung tâm đã đào tạo được 11.951 sinh viên. Trong 7403 ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo, có 97.5% đánh giá hài lòng với chất lượng của Trung tâm.

Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm giúp các em hòa nhập hơn với cuộc sống, với cộng đồng; tự tin trong giao tiếp, biết cách quản lý bản thân, quản lý thời gian, phát huy các hoạt động nhóm hiệu quả, được tiếp cận và hội nhập với các nền văn hóa quốc tế, ngày càng hoàn thiện bản thân và vượt lên chính mình.


Mọi chi tiết xin liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điện thoại: 024.6261.7545 – Hotline: 0167.666.0316

Facebook: Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm – VNUA

Website: http://trungtamkynangmem.edu.vn/