“Tri thức hội tụ, phục vụ nông doanh”

 

 

Với quyết tâm tham mưu giúp nông dân, địa phương và doanh nghiệp chủ động tiến vào thị trường, ra quyết định đầu tư đúng đắn, và xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững hiệu quả, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp (Institute of Agricultural Market and Institution Research - AMI) đã được thành lập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Viện được dẫn dắt bởi Tiến sỹ Đặng Kim Sơn - với sự hỗ trợ của đội ngũ cộng sự trẻ, giàu nhiệt huyết, có kinh nghiệm và chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Viện AMI tập trung vào các lĩnh vực:

(1) Nghiên cứu, phân tích thị trường nông sản;

(2) Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh nguyên liệu;

(3) Xây dựng và quản lý chuỗi giá trị nông sản

(4) Tư vấn và đối thoại chính sách

(5) Đào tạo nhân lực và đội ngũ chuyên gia quản lý vận hành chuỗi giá trị;

Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng và lòng quyết tâm, Viện AMI tin tưởng sẽ nhận được sự cộng tác của mọi tấm lòng tử tế, để nông dân sẽ bỏ lối chăm bẵm cho “mảnh ruộng sạch dùng riêng cho nhà mình” mà lo chung cho dân ta được ăn sạch, để những người hết lòng giúp “giải cứu nông sản” xưa nay sẽ chấp nhận mua nông sản với giá cả xứng đáng công sức của nông dân, để nông dân và doanh nghiệp cùng chung thương hiệu, chia nhau cả lợi nhuận và rủi ro, góp phần giúp Việt Nam rạng danh là “nông trại xanh của thế giới”.