Ngày 25/12/2018 tại phòng Hội thảo Khoa Nông học, Nhóm nghiên cứu mạnh “Nông nghiệp hữu cơ” (NCM NNHC) của Khoa Nông học đã tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu, phát triển về nông nghiệp hữu cơ với sự tham gia của 5 chuyên gia tư vấn từ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Trang trại sản xuất hữu cơ Tuệ Viên và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tham gia Hội đồng tư vấn gồm có GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh “Nông nghiệp hữu cơ”, PGS.TS. Lê Văn Hưng - Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các thành viên trong và ngoài nhóm nghiên cứu mạnh của Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội đồng tư vấn GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm NCM NNHC đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc trao đổi, thảo luận các vấn đề chuyên môn giữa các thành viên trong nhóm, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm nói chung. Giáo sư mong muốn trong phiên làm việc các đại biểu khách mời sẽ có những tư vấn định hướng nghiên cứu phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm NCM NNHC phát biểu tại buổi tư vấn

Chủ trì và điều hành phiên thảo luận tại Hội đồng, PGS.TS. Lê Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đền từ Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tiếp thu nhiều ý kiến từ các thành viên trong hội đồng, nhiều ý kiến đã được thảo luận và trao đổi một cách sôi nổi, khách quan, khoa học từ đó giúp ích rất lớn cho việc định hướng nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

PGS.TS. Lê Văn Hưng – Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam điều hành hội đồng tư vấn

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng sẽ triển khai trong thời gian tới như sau: Chú ý phát triển NNHC theo chuỗi, liên kết các công đoạn của quá tình sản xuất; Nghiên cứu NNHC trong giai đoạn tới cần gắn kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trong đó chú trọng quá trình chế biến các sản phẩm hữu cơ; Sản xuất NNHC cần quan tâm đến nguồn đầu vào: đất, nước, phân bón và giống; Cần nghiên cứu cơ sở khoa học để tạo quy trình bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho canh tác từng loại sản phẩm hữu cơ và nghiên cứu để tạo ra các chế phẩm sinh học phục vụ NNHC; Gắn nghiên cứu với chế biến, thị trường để đảm bảo kinh tế cho người sản xuất NNHC.

 

Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

TS. Trần Bình Đà – Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội đồng tư vấn

Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

PGS.TS. Trần Thị Hạnh – Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội đồng tư vấn

Khoa Nông học tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

CN. Nguyễn Thị Phương Liên – Chủ trang trại hữu cơ Tuệ Viên phát biểu tham luận tại Hội đồng tư vấn

Trong thời gian tiếp theo, nhóm Nghiên cứu mạnh “Nông nghiệp hữu cơ” sẽ tổ chức nhiều Hội thảo, seminar chuyên đề thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của nhóm nói riêng và của Khoa Nông học nói chung./.

GS.TS. Phạm Tiến Dũng - Khoa Nông học