Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao là một yêu cầu thiết yếu đặt ra đối với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, nhất là các trường đại học. Đứng trước xu thế ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp tại Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang không ngừng khai thác các thế mạnh và tiềm lực nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0.Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0” được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 04/7/2018 với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương; Bí thư, chủ tịch các tỉnh; Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh; hàng chục doanh nghiệp; các trường đại học; Ban Giám đốc Học viện, Đảng ủy, Hội đồng Học viện, và lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện; cơ quan báo chí, truyền hình.

Nội dung chương trình hội thảo bao gồm 2 phần chính, một là phát biểu đề dẫn về nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0 và đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ 4.0. Hai là, phiên thảo luận về các nội dung: Định hướng chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0; Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp; Đào tạo nhân lực phục vụ nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Trong bối cảnh đất nước đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội thảo sẽ là cơ hội tốt để Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao lưu và tiếp cận trực tiếp với các địa phương, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, Học viện sẽ nắm bắt được xu thế và thiết lập được những hợp tác chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ban CTCT&CTSV