Tại hội thảo, các chuyên gia ngành nông nghiệp cho biết, đến nay cả nước có 35 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt; có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận còn hiệu lực. 

Dự báo, đến năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp sẽ thiếu 3,2 triệu lao động đã qua đào tạo. Hiện nay, Việt Nam đang thiếu lao động có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực nông nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay và với 70% dân số vẫn sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn là yêu cầu cấp thiết.

Các chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị cần chú trọng cách thức đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời kỳ 4.0. Từ đó, góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thành công tại trường đại học và các địa phương, doanh nghiệp. 

Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, địa phương chia sẻ những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn kết giữa đào tạo với sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng đã đưa ra những định hướng, chính sách về đào tạo, thu hút sinh viên vào học ngành nông nghiệp, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sử dụng lao động...

 

Nguồn: www.hanoimoi.com.vn