Ngày 17-18/8/2020 diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt cùng 238 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 
leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội 


Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội có 71 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.238 chi bộ. Toàn khối có 46 trường Đại học, Học viện, 24 trường Cao đẳng với đội ngũ hơn 1.300 Giáo sư và Phó Giáo sư; 3.200 Tiến sĩ; hơn 8.500 Thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kĩ sư và tương đương; hơn 600.000 sinh viên chính quy các hệ. 

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, song, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Khối đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ Khối đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Trung ương và Thành ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện đặc thù của Khối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, sinh viên được tiến hành thường xuyên; nội dung, phương pháp có sự đổi mới theo hướng bám sát đối tượng. 

Đảng bộ Khối cũng chỉ đạo sát sao, kịp thời việc thông tin, nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng và những vấn đề được dư luận quan tâm. Thông qua đó, tình hình an ninh chính trị trong các trường luôn ổn định, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Công tác phát triển đảng được quan tâm, triển khai với nhiều chương trình, đề án cụ thể. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được hơn 10.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu Đại hội II đã đề ra.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy đảng các trường ĐH, CĐ chủ động đổi mới về mô hình quản trị đại học, xây dựng chiến lược phát triển, tái cơ cấu bộ máy; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, khung chương trình giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, xây dựng chuẩn “đầu ra” đáp ứng chuẩn đào tạo khung chương trình Quốc gia giáo dục đại học Việt Nam và tiệm cận quốc tế.

Các trường trong Khối cũng đã chú trọng mở rộng cơ cấu, quy mô đào tạo theo hướng đa ngành, nghề, phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, từng bước hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Trung bình mỗi năm, có trên 60.000 sinh viên chính quy các hệ, hơn 10.000 học viên cao học và 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, bổ sung thêm cho Thủ đô và đất nước lực lượng trí thức hùng hậu, có năng lực chuyên môn, đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối xác định phương hướng, mục tiêu, 3 nhóm chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu. Trong đó, Đảng bộ khối quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Các trường trong khối không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hội nhập với giáo dục khu vực; xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới mục tiêu kiến tạo và phát triển. Nhà trường phải trở thành trụ cột lan tỏa và hình thành văn hóa, đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ghi nhận sự thẳng thắn, nghiêm túc trong kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ Khối, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đại hội thảo luận và phân tích kỹ nguyên nhân, đúc kết bài học sâu sắc để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội
 

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh 5 vấn đề cơ bản, yêu cầu đại hội thảo luận, thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Bí thư Thành ủy nêu rõ, Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo kết nối chặt chẽ giữa các trường ĐH, CĐ với thành phố để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo Đảng bộ Khối phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối chỉ đạo thúc đẩy đổi mới cơ chế và mô hình quản lý, quản trị nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương khóa XII và Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cấp ủy các cấp trong Khối tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên quan tâm kịp thời cung cấp thông tin định hướng chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên toàn khối.

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ Khối phải gương mẫu, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển. Đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, phải tập trung đổi mới cơ chế quản lý và mô hình quản trị nhà trường, tạo sự đột phá trong quá trình tự chủ đại học. Đồng chí đề nghị các trường trong Khối đẩy mạnh công tác NCKH, triển khai và chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Mỗi trường trong khối đều phải trở thành một trung tâm đổi mới, sáng tạo; kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội”. Đảng bộ Khối phải góp phần xứng đáng xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa II được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ Khối khóa III, thành viên đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên UBKT Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa II được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
 Đoàn đại biểu Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ban CTCT&CTSV