Sáng 20/11/2021, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Phòng thí nghiệm, Bệnh Viện Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Phòng thí nghiệm, Bệnh Viện Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho các giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu tại buổi lễ
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Theo https://vnanet.vn/