Chất lượng là mục tiêu quan trọng mà tất cả các hoạt động đều hướng đến khi muốn khẳng định vị thế và các trường đại học cũng không nằm trong ngoại lệ. Một trường đại học được đánh giá là đạt chất lượng không chỉ đơn giản là đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu khoa xuất sắc mà còn góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội thông qua thu nhập cá nhân, phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là yếu tố quyết định sự tồn tại của một trường đại học trong xu thế đòi hỏi khắt khe về đầu ra của thị trường lao động cũng như sự cạnh tranh khốc liệt giữa các trường đại học trong nước và khu vực theo chính sách hội nhập quốc tế.

Các chính sách chất lượng giáo dục của Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm:

- Cung cấp môi trường thuận lợi cho việc học, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đổi mới;

- Duy trì môi trường học thuật xuất sắc và chuyên nghiệp;

- Gắn kết đào tạo với các mục tiêu phát triển của kinh tế - xã hội thông qua các hoạt động đổi mới, nghiên cứu và dịch vụ xã hội;

- Tăng cường hiệu quả hoạt động bằng cách khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan;

- Theo đuổi sự cải tiến liên tục thông qua sự sáng tạo, làm việc nhóm, thích ứng với thay đổi và đối sánh với các trường đại học uy tín;

Với chính sách chất lượng của mình, Học viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong mọi hoạt động. Trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, Học viện đã đạt được những thành tích đáng tự hào:

- Là trường đại học đầu tiên trong khối trường ngành Nông lâm nghiệp kiểm định chất lượng giáo dục thành công theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí).

- Học viện đạt kết quả kiểm định với mức điểm đạt cao nhất (54/61 tiêu chí, chiếm 88,5%) trong số các trường Đại học do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thực hiện đánh giá ngoài và cấp chứng nhận vào tháng 10/2017.  

Một số hình ảnh về Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại Học viện

 Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Học viện

Song song với việc thực hiện kiểm định Học viện, các chương trình đào tạo của Học viện cũng được đánh giá để cải tiến liên tục theo các bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Học viện đã kiểm định thành công 02 Chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng và Quản trị kinh doanh với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí trong tháng 6/2018. Hiện tại, Học viện đang tiếp tục thực hiện tự đánh giá các CTĐT và dự kiến sẽ kiểm định 10 chương trình đào tạo vào năm 2020.

Đoàn đánh giá AUN-QA làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, Học viện luôn thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế và tích cực thu thập, đáp ứng những phản hồi từ các bên liên quan. Học viện đã giành nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học như:

-  Đứng vị trí thứ 3 trong nước, thứ 48 khu vực Đông Nam Á và tăng tới 444 bậc trên xếp hạng thế giới trong bảng xếp hạng Webometrics (bảng xếp hạng học thuật các trường đại học lớn nhất thế giới) năm 2017.

-  Là một trong 20 cơ quan, tổ chức có số lượng công trình khoa học công bố quốc tế nhiều nhất. 

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, Học viện đã thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng giúp Học viện xây dựng và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.