Ngày 04/10/2019, tại Thư viện Khoa Nông học, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC), Khoa Nông học đã tổ chức Seminar khoa học tháng 10 với 04 chuyên đề: Chuyên đề 1 về Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số dòng, giống cà chua mang gen bất dục đực ps-2 tại Gia Lâm – Hà Nội do TS. Nguyễn Thị Loan trình bày; Chuyên đề 2 về Tiêu chuẩn và chứng nhận hữu cơ Nhật Bản (JAS organic) do TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh trình bày; Chuyên đề 3 về Tổng quan về Nông nghiệp hữu cơ do TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa trình bày; Chuyên đề 4 về Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn intro đối với vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung bò của nano bạc và thảo dược khi sử dụng đơn lẻ và phối hợp do TS. Nguyễn Thị Thanh Hà trình bày. 

Tham dự Seminar có: GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm, cùng các thầy cô trong nhóm NCM về NNHC; giảng viên khoa Nông học; cán bộ Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, khoa Nông học; các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm hữu cơ và sinh viên của khoa Nông học.

GS.TS.  Phạm Tiến Dũng phát biểu khai mạc buổi seminar

Trong chuyên đề 1, TS. Nguyễn Thị Loan đã trình bày đánh giá các đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống cà chua mang gen bất dục đực ps-2 tại Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chọn lọc được một số dòng, giống cà chua mang gen bất dục đực ps-2 có nguồn gốc từ Nga có triển vọng phục vụ cho công tác chọn tạo giống cà chua phù hợp với miền Bắc Việt Nam.

TS. Nguyễn Thị Loan trình bày về đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng giống cà chua mang gen bất dục đực ps-2 tại seminar

Trong chuyên đề 2, TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh đã trình bày về tiêu chuẩn về nông nghiệp của Nhật (JAS) và tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật (JAS hữu cơ), đăng ký và chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của Nhật, tiêu chuẩn sản cây trồng hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS hữu cơ. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh đã kết luận tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản tuân theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn chung của Codex về Nông nghiệp hữu cơ vì thế được chứng nhận tương đương với tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, EU, Canada, Thụy Sĩ, Úc. Bên cạnh ban hành tiêu chuẩn hữu cơ, Nhật Bản cũng ban hành luật JAS và có những chế tài để răn đe những cá nhân và tổ chức vi phạm.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh trình bày về tiêu chuẩn và chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản (JAS hữu cơ)

Trong chuyên đề 3, TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa đã trình bày tổng quan về nông nghiệp hữu cơ bao gồm khái niệm, nguyên tắc, lịch sử phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam, xu thế tất yếu của việc phát triển nông nghiệp hữu cơ trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, giảm thải phát thải nhà kính, giải quyết nạn đói và phát triển nông nghiệp bền vững.

TS. Nguyễn Thị Ái Nghĩa trình bày chuyên đề Tổng quan về Nông nghiệp hữu cơ

Trong chuyên đề 4, TS. Nguyễn Thị Thanh Hà đã trình bày một số kết quả nghiên cứu khi sử dụng thảo dược được chiết xuất từ một số cây thuốc kết hợp đơn lẻ và phối hợp với nano bạc để đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn in vitro đối với vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung bò. Đây là một aaaahướng đi mới để phục vụ cho việc phát triển các loại chế phẩm từ thiên nhiên trong việc điều trị bệnh viêm tử cung ở bò.  


TS. Nguyễn Thị Thanh Hà trình bày chuyên đề đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn in vitro đối với vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung bò của nano bạc và thảo dược khi sử dụng đơn lẻ và kết hợp

aNhóm NCM về Nông nghiệp hữu cơ – Khoa Nông học