Ngày 28/03/2019, tại Thư viện Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC) và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (Trung tâm NNHC), Khoa Nông học đã tổ chức Seminar khoa học với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp hữu cơ và khuyến nông tại Bangladesh”.

Tham dự buổi hội thảo có GS.TS. Mohammed Asaduzzaman Sarker - Chuyên gia về Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục Khuyến nông của trường Đại học Nông nghiệp Bangladesh; GS.TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng nhóm NCM về NNHC, Khoa Nông học; cùng các thầy cô trong nhóm NCM về NNHC, các thầy cô giáo Khoa Nông học, đại diện các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm hữu cơ, và sinh viên của Khoa Nông học.

Tại buổi hội thảo, GS.TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng nhóm NCM về NNHC đã giới thiệu về chung về nhóm nghiên cứu mạnh Nông nghiệp hữu cơ, Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ, Khoa Nông học và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, GS. TS. Phạm Tiến Dũng cũng đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển, những cơ hội và thách thức của nền Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Tiếp đến, GS.TS. Mohammed Asaduzzaman Sarker đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung về tình hình nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Bangladesh như: (i) Cơ chế chính sách của chính phủ Bangladesh cho Nông nghiệp hữu cơ; (ii) Vai trò của việc nâng cao nhận thức của người dân về Nông nghiệp hữu cơ; (iii) Tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua sản xuất nông nghiệp hữu cơ; (iv) Các phương pháp canh tác hữu cơ cho lúa, rau, chè tại Bangladesh; (v) Giới thiệu một số phương pháp tạo nguồn vật liệu đầu vào như nuôi giun quế, tạo phân chuồng và thuốc trừ sâu sinh học trong canh tác hữu cơ; (vi) Giới thiệu về các sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ của Bangladesh; và (vii) Những cơ hội và thách thức của Bangladesh trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới.

GS.TS.  Mohammed Asaduzzaman Sarker trình bày tại buổi hội thảo

GS.TS.  Mohammed Asaduzzaman Sarker trình bày tại buổi hội thảo

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ về cách thức sản xuất Nông nghiệp hữu cơ tại Bangladesh cũng như khả năng áp dụng những kinh nghiệm của Bangladesh trong nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo

Các đại biểu trao đổi tại buổi hội thảo 

Cùng ngày, tại giảng đường E302, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS. Sarker đã có những chia sẻ về nông nghiệp và khuyến nông tại Bangladesh cho sinh viên ngành Khoa học cây trồng, Khoa Nông học. Đây là cơ hội quý báu để sinh viên Khoa Nông học hiểu rõ hơn về hoạt động khuyến nông và cách làm khuyến nông tại Bangladesh, từ đó giúp sinh viên có thể so sánh, đối chiếu với hoạt động khuyến nông và cách làm khuyến nông tại Việt Nam hiện nay.

 

Sinh viên khoa Nông học tham dự bài giảng của GS.TS. Mohammed Asaduzzaman Sarker

Sinh viên khoa Nông học tham dự bài giảng của GS.TS. Mohammed Asaduzzaman Sarker

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Hành chính

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Thị Ngọc Dinh – Khoa Nông học