Nông nghiệp 4.0 là xu thế mới của quốc tế, là lựa chọn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0” được tổ chức mới đây tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: “Việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba trụ cột chiến lược trong tái cơ cấu nông nghiệp, nhưng việc đào tạo cần phải gắn với thực tiễn nhiều hơn”. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, phần nhiều trong đó đến từ các trường chuyên nghiệp. Trước thực tế đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không chỉ chú trọng tăng cường số giờ thực hành về nông nghiệp công nghệ cao mà còn trao cho sinh viên cơ hội thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp trong nước, tại nước ngoài, hoặc mời các chuyên gia quốc tế đến đào tạo trực tiếp cho sinh viên Học viện. Chính vì vậy, nguồn nhân lực do Học viện đào tạo luôn được các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đánh giá cao.