Ngày 15/6 vừa qua, lễ ký kết hợp tác phát triển Dự án công nghệ thông tin giữa Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ BMG AMI đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Sau quãng thời gian trao đổi và làm việc trực tiếp, hai bên đã thống nhất cùng nhau hợp tác triển khai dự án xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu sinh viên, tạo nền móng cho mô hình trường đại học thông minh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam - nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên, tạo nền tảng kết nối đa phương và tin cậy giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Phía phái đoàn Công ty Cổ phẩn Công nghệ BMG AMI đánh giá rất cao sự hợp tác và khẳng định Dự án này sẽ là nền móng vững chắc để khởi đầu cho việc ứng dụng các thành tựu công nghệ, khoa học kỹ thuật vào việc quản lý, đào tạo và giảng dạy sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đưa Học viện vào top các trường Đại học sử dụng công nghệ hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong thời gian tới.

Hi vọng rằng, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục duy trì và hợp tác, giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin để cùng nhau phát triển và đi lên!

Một số hình ảnh trong lễ ký kết:


Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực