\r\n Ngày 17 tháng 5 năm 2011, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Giá trị của quyền tài sản: Trường hợp nghiên cứu trong ngành đánh bắt thủy sản trên thế giới” (The Value of Secure Property Rights: Evidence from Global Fisheries).
\r\n
\r\n

\r\n             Nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ, ngày 17 tháng 5 năm 2011, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Giá trị của quyền tài sản: Trường hợp nghiên cứu trong ngành đánh bắt thủy sản trên thế giới” (The Value of Secure Property Rights: Evidence from Global Fisheries).TS Corbett Grainger – Giảng viên khoa Kinh tế Nông nghiệp và Ứng dụng, trường đại học Wisconsin-Madison (Hoa Kỳ) là người được mời trình bày các phương pháp luận và kết quả nghiên cứu về chủ đề này.

\r\n

\r\n Đến dự buổi hội thảo có các giảng viên từ Khoa Kinh tế và PTNT, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh và các học viên cao học của khoa Kinh tế và PTNT.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n             TS. Corbett Graiger đã trình bày khái quát những vấn đề lý luận về quyền tài sản, về hệ thống Quota đánh bắt thủy sản (ITQs) và phân tích giá trị quyền tài sản thông qua việc sử dụng giá cho thuê và giá bán ITQs của Mỹ, Canada và Newzealand. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị quyền tài sản trong ngành thủy sản và gợi ý những nghiên cứu tiếp theo ở lĩnh vực này trong tương lai.

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n             Các thành viên tham gia hội thảo đã tích cực trao đổi và thảo luận về hoạt động của hệ thống ITQs, về sự khác biệt trong hệ thống ITQs của Mỹ, Canada và Newzealand, về cách tiếp cận, phương pháp luận và mô hình được áp dụng để đánh giá giá trị quyền tài sản trong ngành thủy sản thông qua sử dụng giá cho thuê và giá bán ITQs...  Có thể nói đây là một vấn đề mới và tương đối khó nhưng sau hơn hai giờ làm việc các thành viên tham gia hội thảo đã nắm bắt được những kiến thức rất bổ ích trong lĩnh vực này.

\r\n

\r\n             Thay mặt Khoa Kinh tế và PTNT, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền đã cám ơn bài trình bày của TS. Corbett Grainger đồng thời đánh giá cao sự tham dự và chia sẻ ý kiến của các thành viên tham gia hội thảo. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n