Học viện Nông nghiệp Việt Nam đi đầu trong liên kết trong đào tạo nhằm giảm tối đa tỉ lệ thất nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp