Ngày 8-10/01/2019, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán AiLen tại Việt Nam, Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa kinh doanh và Phát triển thực phẩm và Trung tâm nghiên cứu chính sách thuộc Đại học College Cork (AiLen) tổ chức Hội thảo đào tạo “Tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp”.

Đến dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện, bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ quán, nước Cộng hòa Ailen tại Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ kế hoạch đầu tư, các đại biểu đến từ các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hội thảo đào tạo: “Tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp’’

Hội thảo nhằm mục tiêu tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp cho cán bộ các cấp từ Trung ương và địa phương, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Phạm Văn Cường cho rằng Hội thảo góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên của Học viện và tăng cường quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Cork và Đại sứ quán Ailen. Bà Elisa Cavacece cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ailen và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước của hai nước.

 

Hội thảo đào tạo: “Tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp’’

Hội thảo đã được nghe bài trình bày của các diễn giả đến từ Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Cork (Ailen), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. Hội thảo cũng là cơ hội trao đổi nghiên cứu, học tập về đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trong nông nghiệp giữa các nhà quản lý các cấp, giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các chuyên gia đến từ đại học Cork, Ailen. Các thành viên Hội thảo tham gia thảo luận sôi nổi và hội thảo đã đề xuất khuyến nghị về chính sách nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án nông nghiệp trong thời gian tới lên cơ quan quản lý các cấp.

Một số hình ảnh Hội thảo

Hội thảo đào tạo: “Tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp’’

Khoa Kinh tế và PTNT