CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

________________________

Số: 67 /CV-CĐ

Về việc tổ chức Hội thao năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 _______________________


Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

 

Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ cuối năm 2018 và đón chào năm mới 2019, đặc biệt là tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị và động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVC); tăng cường rèn luyện sức khỏe hướng tới ngày Hội quốc phòng toàn dân, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức Hội thao năm 2018 , cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thể thức tham gia

            Vận động viên (VĐV) là đoàn viên công đoàn hiện đang sinh hoạt tại các công đoàn bộ phận trong Học viện, có đủ sức khoẻ để tham gia. Các đoàn viên công đoàn thuộc Trung tâm GDTC&TT chỉ tham gia công tác tổ chức và trọng tài.

- Mỗi đơn vị được phép đăng kí 01 đội/1 môn thi đấu, đơn vị không đủ số lượng người tham gia có thể phối hợp cùng đơn vị khác (liên quân) tạo thành một đội.

- Mỗi VĐV chỉ được phép tham gia tối đa 02 môn thi đấu và thi đấu cho 01 đơn vị. Nếu trùng thời gian thi đấu trong ngày Hội thao thì vận động viên chỉ được tham gia 01 môn.

- Các VĐV tham dự thi đấu và khai mạc phải mặc đồng phục thể thao, mang giầy thể thao phù hợp với môn thi đấu.

2. Nội dung, thể thức thi đấu

2.1. Môn kéo co

- Mỗi đơn vị/liên quân được phép đăng kí 01 đội. Mỗi đội gồm 08 VĐV chính thức thi đấu (06 nam, 02 nữ) và 04 VĐV dự bị; Tuổi đăng kí thi đấu: Nam <= 40, Nữ <= 35. Không phân biệt hạng cân.

- Thể thức thi đấu: loại trực tiếp một lần thua (Thi đấu 3 hiệp thắng 2); Giữa hai hiệp của một trận đấu, không được thay quá 02 VĐV.

2.2. Môn Cầu lông và Quần vợt

- Các nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Mỗi đơn vị/liên quân được đăng ký 01 đôi với từng nội dung thi đấu;

- Chia theo các lứa tuổi như sau:

+ Nhóm 1: Dưới 40 tuổi (Sinh sau năm 1978)

+ Nhóm 2: Từ 40 tuổi trở lên (Sinh từ năm 1978 trở về trước)

+ Trong trường hợp các nội dung của nữ có ít VĐV thi đấu thì sẽ không chia lứa tuổi.

- Hình thức thi đấu: Tùy theo số lượng

VĐV đăng ký, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp.

- Luật: Áp dụng theo Luật Cầu lông và Quần vợt hiện hành do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành.

- Cầu thi đấu: Cầu Thành công, bóng Winson;

- Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có từ 03 đơn vị trở lên dự thi;

- Cách tính điểm và xếp hạng:

+ Môn cầu lông thi đấu 03 hiệp (ván) điểm 15;

+ Môn quần vợt thi đấu 01 hiệp (ván) chạm 6, điểm 50 đều bóng vàng

+ Trong thi đấu vòng tròn: Thắng 2 điểm, thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm.

Theo tổng điểm, đội nào có nhiều điểm hơn được xếp trên. Nếu tổng điểm bằng nhau thì tính đến số hiệp (ván) thắng, tiếp đến số điểm của từng ván và cuối cùng là xét đến kết quả thi đấu trực tiếp giữa 2 đội.

+ Mỗi nội dung thi đấu: đội nhất được 3 điểm, nhì 2 điểm, ba 1 điểm

Sau đó sẽ xếp hạng toàn đoàn  trong môn Cầu lông và Quần vợt (cách tính điểm thể hiện trong mục 3).

2.3. Đi bộ tập thể

- Hình thức thi đấu bao gồm: thi cá nhân và đồng đội nam, nữ;

- Mỗi đơn vị đăng ký 01 đội, BTC sẽ tính điểm cho 3 VĐV có thành tích tốt nhất của đội.

- Cự ly thi đấu: 3.000 m (02 vòng khu vực bốn hồ và quảng trưởng sinh viên).

- Luật thi đấu: Theo luật Đi bộ hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao.

- Cách tính:

+ Điểm cá nhân: Xếp theo thứ tự thành tích về đích của từng nội dung thi.

+ Điểm đồng đội: Tổng số điểm của 03 VĐV thi đấu tính điểm trong từng  nội dung thi đấu cộng lại, đội nào có số điểm ít hơn thì xếp trên. Nếu 2 đội bằng điểm nhau, đội nào có VĐV cuối cùng của đội xếp hạng cao hơn thì xếp trên.

+ Điểm toàn đoàn: Được tính bằng tổng điểm của đội nam và đội nữ cộng lại. Đoàn nào có số điểm ít hơn thì xếp trên. Nếu hai đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có đội nữ xếp hạng cao thì xếp trên.

3. Cách tính điểm và xếp hạng

3.1. Tính điểm

- Cách tính điểm từng môn theo Điều lệ chi tiết của từng môn thi.  

- Điểm toàn đoàn của Hội thao được tính theo bảng sau:

TT

MÔN THI

THỨ HẠNG VÀ TÍNH ĐIỂM

GHI CHÚ

I

II

III

THAM GIA

 

1

Kéo co

40

30

20

10

 

2

Cầu lông

40

30

20

10

 

3

Quần vợt

40

30

20

10

 

4

Đi bộ thể thao

40

30

20

10

 

3.2. Xếp hạng      

- Điểm toàn đoàn của Hội thao là số điểm mà đơn vị đó đạt được trong các nội dung thi đấu của Hội thao. Đơn vị nào có tổng số điểm cao hơn sẽ xếp hạng cao hơn.      

- Nếu các đơn vị có số điểm toàn đoàn bằng nhau thì căn cứ theo tổng số giải đạt được. Đơn vị nào nhiều giải Nhất hơn sẽ xếp trên, nếu bằng  nhau sẽ xét đến giải Nhì và Ba.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến

* Thời gian: dự kiến Khai mạc: 7giờ00 ngày 15/12/2018 (thứ bảy). Bế mạc và trao giải vào 11giờ30 ngày 15/12/2018, tại nhà thi đấu Học viện; Đối với môn đi bộ tập thể VĐV phải có mặt tại điểm thi đấu trước 7 giờ 00.

- Tất cả 04 môn thi đấu của Hội thao (Đi bộ tập thể, Kéo co, Cầu lông và Quần vợt) dự kiến sẽ thi đấu và kết thúc trong buổi sáng ngày 15/12/2018.

(Môn thi đấu Cầu lông và Quần vợt có thể sẽ tổ chức thi đấu từ chiều 14/12/2018)

* Địa điểm:

- Môn Cầu lông và Kéo co thi đấu trong Nhà thi đấu Học viện;

- Môn quần vợt thi đấu tại sân quần vợt của Học Viện;

* Thời gian họp bốc thăm và phổ biến Điều lệ: 14giờ30, ngày 07/12/2018 (thứ Sáu) tại Văn phòng Công đoàn Học viện.

* Các đơn vị tham gia Hội thao gửi danh sách cầu thủ thi đấu của từng môn về Văn phòng Công đoàn Học viện qua địa chỉ email: mtttuyen@vnua.edu.vn, trước ngày 05/12/2018 (theo mẫu); Riêng môn đi bộ tập thể các đội cần ghi rõ tên 6 vận động viên (3 nam, 3 nữ) tham gia thi đấu tính điểm để trao trao giải cá nhân và đồng đội, còn lại là tham gia giải phong trào.

4. Tổ chức thực hiện

Công đoàn Học viện giao cho Ban Văn thể tổ chức, soạn thảo, phổ biến điều lệ, lên lịch thi đấu của từng giải và báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Công đoàn Học viện.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận báo cáo Lãnh đạo, Chi ủy đơn vị và tổ chức động viên CBVC tham gia đầy đủ và tập luyện có hiệu quả.

Ghi chú: Các đội gửi danh sách đăng ký vận động viên tham gia thi đấu về văn phòng công đoàn (danh sách vận động viên có chữ ký của Chủ tịch công đoàn và lãnh đạo đơn vị) trước ngày 5/12/2018.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Tất Thắng