HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 30/TB – CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

  

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện theo thông báo của Ban Tổ chức cán bộ tại công văn số 181/HVN-TCCB ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại Ban, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tuyển dụng lao động như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý lưu trữ hồ sơ sinh viên, học viên

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm các quy định của pháp luật.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên:

+ Có kinh nghiệm quản lý, lưu trữ, hỗ trợ thủ tục hồ sơ sinh viên - nhân sự.

+ Có khả năng tiếp cận và sử dụng tốt phần mềm quản lý dữ liệu sinh viên.

+ Có khả năng tư vấn tuyển sinh, tư vấn sinh viên, thực hiện công việc văn phòng.

+ Cẩn thận, trung thực, khiêm tốn, có trách nhiệm trong công việc.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin việc (viết tay).

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

- Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn trong 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đã nộp.

5. Thời gian nhận hồ sơ: 07/6/2021 đến 22/6/2021.

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

* Điện thoại liên hệ: 024. 62617528 hoặc 0978056956.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Đăng website;

- Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng