BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo quốc tế

“Postharvest Management for Better Food Security”

 

Nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế, tạo ra một diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội kết nối, trao đổi, chia sẻ những thành tựu mới nhất về lĩnh vực quản lý sau thu hoạch để giảm tổn thất và duy trì chất lượng, đồng thời đẩy mạnh thương mại quốc tế cho chuỗi giá trị rau quả, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại học KU Leuven (Bỉ) tổ chức Hội thảo quốc tế “Postharvest Management for Better Food Security”.

Thời gian: 05 – 07/11/2018

Địa điểm:  Hội trường C, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

1. Các chủ đề của Hội thảo

- Sinh lý nông sản sau thu hoạch

- Đổi mới trong công nghệ xử lý sau thu hoạch

- Công nghệ bao gói và vận chuyển sau thu hoạch

- Marketing và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

2. Ban tổ chức Hội thảo

Chủ trì Hội thảo:                     PGS. Trần Thị Định, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng khoa học:  GS. Bart Nicolai (Đại học KU Leuven, Bỉ)

3. Các diễn giả chính

            GS. Allan Woolf (New Zeland)

            GS. Leon Terry (Anh)

            GS. David Picha (Mỹ)

            TS. Maarten Hertog (Bỉ)

4. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: tiếng Anh

5. Hoạt động bên lề hội thảo: Chuyến du lịch sinh thái Tràng An – Hoa Lư (01 ngày)

6. Thành phần tham gia tổ chức hội thảo:

- Cơ quan phía Việt Nam: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Cơ quan phía nước ngoài: Đại học KU Leuven (Bỉ)

- Cơ quan tài trợ: Tổ chức VLIR-UOS (Bỉ), Enable (Bỉ) & Bộ Giáo dục Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Quỹ Nafosted (Việt Nam), Quỹ FWO (Bỉ).

7. Thành phần tham dự Hội thảo:

- Các chuyên gia đầu ngành, các nhà quản lý, các nhà khoa học, và các doanh nhân đến từ Bỉ, New Zealand, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Nam Phi, Singapore, Philippines, và Việt Nam.

Đây là Hội thảo quốc tế có sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch trên thế giới, hứa hẹn sẽ chia sẻ rất nhiều thông tin đáng giá và hữu ích, giúp truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, kinh doanh mới. Vì vậy, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong rằng thông tin này sẽ được quý vị chia sẻ rộng rãi đến các đồng nghiệp của mình.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng truy cập website: https://www.postharvestvnua.org/, email info@postharvestvnua.org, và điện thoại: +84974013348.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website (để t/b);

- Lưu: VT, KHCN

 

GIÁM ĐỐC