HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 145/TB-VPHV

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển lao động trực giảng đường 


Được sự đồng ý của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 144/TTr-VPHV ngày 31 tháng 10  năm 2018, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 01 lao động hợp đồng làm công tác trực phục vụ giảng đường như sau:

1.  Đối tượng: là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

2.  Yêu cầu công việc:

- Trực giảng đường theo lịch phân công

- Bấm chuông giờ học. Quản lý, kiểm tra, bàn giao cho mượn máy móc thiết bị các phòng học.

- Trực phòng Giảng viên, đun nước, pha trà, vệ sinh hàng ngày.

- Đề xuất, nhận, cấp phát, quản lý vật tư hàng tháng.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính)

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 100 - Giảng đường E, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: 024.6261.7673; 0984.6966.33;

5. Hồ sơ bao gồm:

-      Đơn xin đi làm;

-      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 6 tháng;

-      Bản sao bằng tốt nghiệp;

-      Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng;

-      Bản sao Giấy khai sinh;

-      Bản sao CMND, hộ khẩu;

-      4 Ảnh 3x4

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                                                                         

 

 Nguyễn Công Tiệp