HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

_____________________

Số:  895 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày  15  tháng  7 năm 2019

  

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC 

ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG 

VÀ XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT (HỌC BẠ) NĂM 2019

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Học bạ) năm 2019 như sau:

Thời gian nhập học:   20 - 24 / 07 / 2019

Địa điểm nhập học:    Hội trường C - Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Các giấy tờ anh/chị mang theo khi nhập học:

1. Giấy báo trúng tuyển và nhập học của HVN (03 bản sao công chứng);

2. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) (bản chính).

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính và 01 bản sao công chứng).

4. Học bạ THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng).

5. Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đối với thí sinh đăng ký học hệ liên thông, văn bằng 2 (02 bản sao công chứng);

6.   Lý lịch Học sinh - Sinh viên (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);

7. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

8. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (03 bản sao công chứng).

9. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

10.  Thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 (01 bản sao công chứng);

11.  Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự huyện (quận, thị xã, TP) cấp; và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng kí hộ khẩu thường trú cấp (đối với nam);

12.  Ảnh chụp chân dung cỡ 4x6 cm kiểu Chứng minh nhân dân không quá 6 tháng (06 ảnh);

13.      Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có) (03 bản sao công chứng);

14.  Các khoản phí: 6.136.000 đ/sinh viên, trong đó:

-     Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: 5.000.000 đ/sinh viên;

-     Lệ phí nhập học: 335.000 đ/sinh viên và Phí duy trì tài khoản ngân hàng: 50.000 đ/sinh viên;

-     Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 751.000 đ/sinh viên/16 tháng (Tính từ ngày 01/09/2019 đến 31/12/2020).

Ngoài ra, anh/chị có thể tham gia bảo hiểm thân thể tự nguyện 230.000 đ/sinh viên hệ 4 năm hoặc 281.000 đ/sinh viên hệ 5 năm.

Đối với thí sinh đã xác nhận nhập học thì các khoản phí phải nộp là 1.136.000 đ/sinh viên (vì đã nộp tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: 5.000.000 đ/sinh viên)

Anh/chị sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nộp đầy đủ hồ sơ và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Học viện có 1.000 chỗ ở nội trú cho sinh viên K64: Phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từ 110.000 - 150.000 đ/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước); ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận). Anh/chị làm thủ tục đăng ký chỗ ở nội trú tại nơi nhập học.

Chi tiết anh/chị liên hệ điện thoại: 0961.926.639 / 024.6261.7520 / 0961.926.939 / 024.6261.7578.

 

CHỦ TỊCH HĐTSĐH 2019 

 

(đã ký) 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường