Nối tiếp Hội thảo Công nghệ Sinh học Nông nghiệp lần thứ 1 (12/10/2018), Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo Công nghệ Sinh học lần thứ 2 nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kết quả nghiên cứu mới và thảo luận cơ hội hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh của khoa Công nghệ Sinh học.

Thời gian và địa điểm;

- Thời gian: 8h-13h thứ 3, ngày 15/10/2019;

- Địa điểm: Hội trường B - nhà Hành chính.

Trong chương trình Hội thảo sẽ có các diễn giả đến từ các viện và trường đại học như: Viện CNSH, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học vật liệu, ĐH Y tế công cộng và các nhóm nghiên cứu mạnh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu quan tâm đăng ký tham dự theo đường link sau: https://cnsh.vnua.edu.vn/index.php/2019-09-24-04-15-28