HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

___________________

Số: 38/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2019

                                                              

THÔNG BÁO ĐẠT TIÊU CHÍ TRÚNG TUYỂN VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG

 VÀ XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỢT 1 - 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển và kế hoạch xác nhận nhập học thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập (xét học bạ) như sau:

I.   Danh sách đạt tiêu chí trúng tuyển 

Tra cứu danh sách đạt tiêu chí trúng tuyển xét Học bạ tại đây

Tra cứu danh sách đạt tiêu chí trúng tuyển xét tuyển thẳng tại đây

II. Kế hoạch xác nhận nhập học

1.  Hồ sơ xác nhận nhập học

TT

Loại tài liệu xác nhận nhập học

Xét học bạ

Tiêu chí xét tuyển thẳng số (*)

(1)

(2)

(3), (6), (7), (8)

(5)

1

Giấy báo xác nhận nhập học

X

X

X

X

X

2

Bản sao/photo học bạ hoặc xác nhận kết quả học tập THPT

X

 

X

X

 

3

Bản sao/photo Bằng tốt nghiệp ĐH

 

 

 

 

X

4

Bản sao/photo Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

 

X

 

 

5

Bản sao/photo Giấy chứng nhận kết quả (giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia…

 

X

 

 

 

6

Bản sao/photo Bằng, bảng điểm TC, CĐ, ĐH (đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập TC, CĐ, ĐH để xét tuyển)

X

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Tra cứu tiêu thí xét tuyển thẳng tại đây

2. Khoản phí tạm thu xác nhận nhập học:

Học phí tạm thu học kỳ I năm học 2019 – 2020: 5.000.000 đ/sinh viên.

3. Hình thức xác nhận nhập học

Thí sính có thể chọn 1 trong 2 hình thức:

1. Trực tiếp

Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 09-10/3/2019

Địa điểm: Hội trường C nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội hoặc các điểm tiếp nhận tại các tỉnh do Học viện tổ chức.

Thí sinh đến xác nhận nhập học trực tiếp tại Học viện sẽ được tham gia tham quan, trải nghiệm thực tế tại Học viện với các khu thí nghiệm, mô hình công nghệ tiên tiến và tham gia cuộc thi ảnh “Ấn tượng VNUA”.

2. Online (đối với thí sinh không trực tiếp đến Học viện)

a) Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 09-15/3/2019

b) Thí sinh nộp khoản phí tạm thu xác nhận nhập học vào số tài khoản sau:

Tài khoản: 129 0000 48235

Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung ghi: Số giấy báo xác nhận nhập học, Họ và tên thí sinh

Ví dụ: 139/XNTT-HVN, Vũ Khánh Toàn (thí sinh tra cứu số giấy báo xác nhận nhập học xét Học bạ tại đây, xét tuyển thẳng tại đây)

c) Hồ sơ xác nhận nhập học (mục 1 – phần II) thí sinh gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội hoặc gửi email đến: tuyensinh@vnua.edu.vn

Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi có minh chứng đã tốt nghiệp THPT, hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Học viện vào ngày 20 - 24/07/2019.

Học viện chỉ trả lại khoản phí tạm thu xác nhận nhập học tại mục 2 – phần II đối với các thí sinh không tốt nghiệp THPT năm 2019.

Điện thoại liên hệ về thông tin tuyển sinh và xác nhận nhập học: 0961.926.639/ 0961.926.939/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC
GS.TS. Phạm Văn Cường