HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43 /TTNN&ĐTQT

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO 

V/v mở các lớp tiếng Anh cho trẻ em

 

Với phương pháp giảng dạy mới, hiện đại trong lĩnh vực ngôn ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế phối hợp cùng Học viện Anh ngữ Help, trường đào tạo tiếng Anh chất lượng và hiệu quả số một tại Phillipines với hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo tiếng Anh chuyên sâu sẽ mang đến cho trẻ em thế hệ mới một môi trường học tiếng Anh đầy sinh động để phát triển toàn diện về kiến thức anh ngữ, phong thái giao tiếp tự tin và kỹ năng sống phù hợp với nhu cầu hiện đại của thời kỳ hội nhập quốc tế. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tiến hành khai giảng lớp học tiếng Anh cho trẻ theo nhiều lứa tuổi.

1.      Chế độ ưu đãi:

-          Được tham gia các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề và giao lưu cùng giáo viên bản ngữ, giáo viên và sinh viên Học viện.

-          Ưu tiên tham gia các chương trình giao lưu trao đổi nước ngoài.

-          Các em sẽ được kiểm tra Miễn phí đầu vào với giáo viên nước ngoài để được tư vấn lộ trình phù hợp với mục tiêu.

-          Các em đạt điểm cao trong các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tại trung tâm sẽ có cơ hội nhận được các Học bổng có giá trị bằng hiện vật hoặc tiền mặt từ 500.000đ đến 10.000.000đ.

2.      Chương trình và lệ phí:

Chương trình

Số buổi

Giáo viên

Thời gian

Quy mô

Học phí

*Dành cho các bé từ 06 – 15 tuổi

20 buổi

100% giáo viên nước ngoài

1,5h/1 buổi

2b/1 tuần hoặc

1b/1 tuần

 

10 học viên

2.000.000đ

*Các bạn sẽ được kiểm tra đầu vào miễn phí với giáo viên nước ngoài để được tư vấn và xếp lớp phù hợp.

   Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các lớp học đa dạng với quy mô theo yêu cầu (1:1, 1:4, 1:8, 1:10)

3.      Địa điểm học: Giảng đường A & C – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4.      Lịch khai giảng (dự kiến): 10/07/2018

5.      Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chuyên viên phụ trách chương trình: Ms.Thu 0985.122.642     Email: tththu.sied@gmail.com        

Địa chỉ: Phòng 101, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh giảng đường A) – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

TS. Trần Nguyễn Hà