HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 25/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v học bổng thạc sĩ Chương trình Okayama - Huế

Văn phòng Đại học Okayama tại Huế thông báo cấp học bổng tuyển sinh Chương trình cao học quốc tế Okayama-Huế “Sustainability of Rural and Environmental Systems hợp tác giữa Đại học Huế, Việt Nam và Trường Đại học Okayama, Nhật Bản.

Đây là chương trình đào tạo sau đại học tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình đào tạo toàn thời gian, giảng dạy bằng tiếng Anh, bắt đầu từ tháng 9 hàng năm, trong đó 1.5 năm học tại Đại học Huế và 1 năm học tại Trường Đại học Okayama. Bằng thạc sĩ do Trường ĐH Okayama cấp. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cao học này, các học viên xuất sắc có cơ hội học tiếp tiến sĩ tại Nhật Bản và các nước khác trên thế giới.

Tiêu chuẩn:

·   Là công dân Việt Nam;

·   Có bằng đại học các chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp và môi trường như khoa học môi trường, lâm nghiệp, khoa học đất, thủy lợi, chăn nuôi, khoa học cây trồng, sinh học, nông học, quản lý đất đai, thủy sản, kinh tế nông nghiệp, kinh tế môi trường,...

Học bổng:

·   Trường Đại học Okayama cấp học bổng (trong 12 tháng) bao gồm cả vé máy bay khứ hồi Huế - Okayama cho tất cả các học viên của chương trình;

·   Trường Đại học Okayama miễn học phí cho các học viên trong chương trình trong thời gian học tập tại Okayama;

·   Học phí tại Đại học Huế là 1.500 đô la Mỹ cho 03 kỳ học tại Đại học Huế.

Hồ sơ dự tuyển:

·   Đơn dự tuyển (theo mẫu, tải tại website: http://www.hueuni.edu.vn/okayama/);

·   Kết quả học tập bậc đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh);

·   Bản sao bằng đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh);

·   Tóm tắt đề tài luận văn, công trình nghiên cứu hoặc công việc hiện tại;

·   Chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL, TOEIC, IELTS

·   Chứng nhận sức khỏe (không yêu cầu dịch sang tiếng Anh).

Hình thức tuyển sinh: Trường ĐH Okayama phối hợp với Đại học Huế tổ chức sơ tuyển hồ sơ (vòng 1) và phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh (vòng 2).

Thời hạn dự tuyển: Cuối tháng 6 hàng năm. Không chấp nhận hồ sơ gửi qua email/fax.

Thông tin tham khảo: Truy cập tại website: http://www.okayama-u.ac.jp/user/hue. (File đính kèm)

Liên hệ và gửi hồ sơ: Văn phòng Đại học Okyama tại Huế, Việt Nam (Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, TP. Huế, tel: +84 234 3834480, email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

Nguyễn Việt Long