1. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

- Tên trường bằng tiếng Việt: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM    

- Tên trường bằng tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

- Sứ mệnh: Sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ: 02462 617 586,  fax: 02462 617 586

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn,

- E-mail: webmaster@vnua.edu.vn

1.2. Quy mô đào tạo

 

 

Khối ngành/ Nhóm ngành*

Quy mô hiện tại

 

 

NCS

 

Học viên CH

ĐH

CĐSP

TCSP

GD

chính

quy

 

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

Khối ngành I

 

 

133

 

 

 

 

 

Khối ngành II

 

 

2520

 

 

 

 

 

Khối ngành III

4

343

2515

32

 

 

 

 

Khối ngành IV

 

143

 

 

 

 

 

 

Khối ngành V

134

1059

16314

86

 

 

 

 

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

86

339

3568

77

 

 

 

 

Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐ, TC)

224

1884

25050

195

 

 

 

 

Xem chi tiết đề án tuyển sinh năm 2018 tại đây