BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 1374 /HVN-QLĐT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 10  năm 2019


                                                     

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2019 nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (tra cứu tại đây)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Thời gian: từ 7h30 đến 10h00 ngày 12/10/2019

Địa điểm: Hội trường C – Nhà Hành chính của Học viện, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Khi đến làm thủ tục nhập học, anh (chị) cần mang theo:

1/ Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Học viện;

   2/ Một ảnh màu cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh nhân dân;

   3/ Bản chính và một bản photocopy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);

4/ Bản chính và một bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng (nếu có);

5/ Các khoản phí và lệ phí:

   - Học phí tạm thu kỳ thứ nhất: 7.015.000 đ/học viên (bằng tiền mặt).

- Lệ phí nhập học: 335.000/học viên (làm thẻ học viên, Danh mục chương trình đào tạo và Sổ tay học viên);

- Bảo hiểm y tế bắt buộc 658.000 đ/học viên (từ 01/11/2019 đến 31/12/2020). Đối với học viên đã có Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, phải nộp bản photocopy Thẻ để được miễn nộp bảo hiểm y tế.

- Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/học viên

Đúng 10h00 ngày 12/10/2019, anh (chị) có mặt tại Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng - NĐ207) để nghe phổ biến Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, nhận thời khóa biểu; tham gia họp lớp theo lịch của khoa chuyên môn.

Thời gian học của học kỳ thứ nhất bắt đầu từ tiết 6 (12h45) ngày 12/10/2019 vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật (các lớp học ngoài giờ hành chính).

Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học, Học viện sẽ cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh tại Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024.6261.7520

                                                                                                    

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường