Thông báo
24/07/2018

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch nhập học thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển như sau:

14:13 11/12/2018
Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:
11:16 11/12/2018
Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018 vào ngày 20-21/12/2018, tại Hội trường A - Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) như sau:
10:28 10/12/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc đăng ký học hai chương trình cho sinh viên các khóa, cụ thể như sau:
11:02 06/12/2018
Trung tâm nông nghiệp quốc tế Ai Cập (EICA) là một tổ chức đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất Ai Cập được thành lập từ năm 1965 với các hoạt động đào tạo hướng tới các nước phát triển tại Châu Phi và Châu Á.
11:12 04/12/2018
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc xây dựng lại Quy định về công tác giáo trình, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp trân trọng xin ý kiến góp ý của các đơn vị trong Học viện cho dự thảo Quy định về về công tác giáo trình
10:11 04/12/2018
Căn cứ thông báo số 152/TB-HVN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thu bằng tốt nghiệp để đối chiếu kiểm tra theo quy chế, còn một số sinh viên khóa 60 chưa nộp bằng tốt nghiệp

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap