Thông báo
16:00 12/06/2019
Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì hè, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 13/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019.
08:05 10/06/2019
Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 9 năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 27 trở về trước như sau:
08:01 10/06/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Núi với đề tài: “Phát triển sinh kế bền vững cho người dân phụ thuộc vào rừng ở Bắc Kạn”
07:45 06/06/2019
Học viện nhận được thư mời của Văn phòng đại diện trường Đại học Tây Úc (UWA) v/v mời các cựu lưu học sinh đã học tập tại Úc và các cán bộ, sinh viên quan tâm tham dự buổi hội thảo khoa học do giáo sư trường Đại học Tây Úc trình bày, cụ thể như sau:
14:48 04/06/2019
Căn cứ ý kiến của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 01/TTr-PTTTT ngày 06/5/2019 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm, Khoa Chăn nuôi thông báo tuyển dụng:
16:38 03/06/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau:
11:13 03/06/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 ngành Công nghệ sinh học và ngành Khoa học môi trường như sau:
09:53 29/05/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Anh với đề tài: “Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp trong điều kiện nước trời và xây dựng các biện pháp canh tác đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa”

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap