I. Giải thưởng về KHCN của cán bộ và giảng viên Học viện:

-  Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KHCN

-  Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam Vifotec

-  Giải thưởng KHCN cá nhân nữ (Kovalevskaia, Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc)

 

II. Giải thưởng về KHCN của sinh viên:

Giải thưởng VIFOTEC dành cho sinh viên

Danh sách sinh viên đạt giải thưởng tại Hội nghị Tuổi trẻ các trường Cao đẳng, Đại học khối Nông Lâm Ngư Thuỷ toàn quốc

Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ dành cho sinh viên