Thành tựu
01/03/2016

Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ khoa học kỹ thuật

10:10 01/03/2016
I. MỘT SỐ TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CỦA HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ CHUYỂN GIAO II. DANH MỤC CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC GIA

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap