Ấn tượng khóa tập huấn an toàn thực phẩm của chuyên gia Israel
08:25 05/12/2018
An toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối, khó kiểm soát ở các nước kém và đang phát triển, là mối quan tâm sâu sắc trên toàn cầu, ngay cả cho những nước phát triển. Israel là một quốc...
Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm ban hành năm 2017-2018
14:58 29/10/2018
Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ...
Chính phủ quyết tâm quản lý an toàn thực phẩm
09:51 19/04/2018
Ngày 2/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15, thể hiện quyết tâm quản lý an toàn thực phẩm. Ngày 23/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 về việc thí điểm thực hiện thanh...
Hội nghị Tổng kết dự án “Đào tạo thạc sỹ Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm”
15:26 17/05/2018
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège, Vương quốc Bỉ, Khoa Công nghệ thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhận được tài trợ từ ARES-...
Hội thảo Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản - Yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm
14:24 02/05/2018
Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, năm 2017 xuất khẩu thủy sản xếp vị trí cao nhất trong những ngành xuất khẩu nông nghiệp. Ngành thủy sản luôn cố gắng phấn đấu để...
Hội thảo quốc tế Hợp tác Quốc tế trong phát triển các ngành khoa học nông nghiệp, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại Azecbaijan
09:02 25/07/2016
Đại sứ quán nước Cộng hòa Azecbaijan tại Hà Nội thông báo Hội thảo quốc tế Hợp tác Quốc tế trong phát triển các ngành khoa học nông nghiệp, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap