Ấn tượng khóa tập huấn an toàn thực phẩm của chuyên gia Israel
08:25 05/12/2018
An toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối, khó kiểm soát ở các nước kém và đang phát triển, là mối quan tâm sâu sắc trên toàn cầu, ngay cả cho những nước phát triển. Israel là một quốc...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap