Ngành Thủy sản: Từ phát triển kinh tế gia đình đến kinh tế mũi nhọn của đất nước
08:35 11/06/2018
Thời sự quốc tế cũng như thời sự Việt Nam đã khẳng định Thủy sản đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, em chọn thủy sản vì em tin rằng mình có thể làm...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ