Hội thảo “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen FUT1, MUC4 đến năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire”
07:31 09/07/2018
Ngày 08/06/2018, nhóm Nghiên cứu mạnh Chăn nuôi lợn – Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Quốc gia “Đánh giá ảnh hưởng của kiểu gen...
Đệm lót sinh học – hướng đi bền vững cho các trang trại chăn nuôi
09:30 22/02/2017
Môi trường nông thôn ngày càng ô nhiễm do quá trình sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là do chăn nuôi. Những năm gần đây, nhiều giải pháp công nghệ được áp dụng để xử lý chất thải...

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ