Tư vấn chương trình bằng kép Ngôn ngữ Anh – Quản trị Kinh doanh tiên tiến
10:37 14/10/2019
Ngày 12/10/2019, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức buổi gặp gỡ, tư vấn và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình đào tạo bằng...
Tư vấn chương trình bằng kép Ngôn ngữ Anh – Quản trị Kinh doanh tiên tiến
10:37 14/10/2019
Ngày 12/10/2019, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức buổi gặp gỡ, tư vấn và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình đào tạo bằng...
Tư vấn chương trình bằng kép Ngôn ngữ Anh – Quản trị Kinh doanh tiên tiến
10:37 14/10/2019
Ngày 12/10/2019, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức buổi gặp gỡ, tư vấn và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình đào tạo bằng...
Tư vấn chương trình bằng kép Ngôn ngữ Anh – Quản trị Kinh doanh tiên tiến
10:37 14/10/2019
Ngày 12/10/2019, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức buổi gặp gỡ, tư vấn và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình đào tạo bằng...
The 1st biggest show: Welcome K64 freshmen
10:17 14/10/2019
Như một hoạt động thường niên, ngày 13/10/2019, Đoàn thanh niên Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã tổ chức chương trình chào đón các tân sinh viên của Khoa với chủ đề The 1st Biggest...
KHOA MÔI TRƯỜNG – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - 6 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
14:23 11/10/2019
Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam
KHOA MÔI TRƯỜNG – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - 6 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
14:23 11/10/2019
Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam
KHOA MÔI TRƯỜNG – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - 6 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
14:23 11/10/2019
Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap