Sinh viên Đại học
15:33 02/05/2019
Giám đốc Học viện thông báo điểm trúng tuyển và danh sách sinh viên trúng tuyển (Danh sách kèm theo) vào các chuyên ngành khóa 63 như sau:
16:22 26/04/2019
Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo tất cả sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 và đã đăng ký học lại (theo danh sách kèm theo) tham gia buổi học lại như sau:
14:19 26/04/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp học phần mở trong thời gian hè năm học 2018-2019 như sau:
09:13 19/04/2019
Ngày 21 tháng 04 năm 2019, khu vực giảng đường Nguyễn Đăng và một phần của giảng đường B được dùng để tổ chức ngày hội việc làm 2019, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường B trong ngày 21/04/2019 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:
09:18 17/04/2019
Học kì 2, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 07/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 28/03/2019;
08:10 16/04/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo: - Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy
15:23 10/04/2019
Theo kế hoạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng - trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2019 và tổ chức ngày hội việc làm 2019 (VNUA - JOB FAIR 2019), thời gian và địa điểm như sau:
07:43 02/04/2019
Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp trình độ đại học ngành thứ nhất, đại học ngành thứ hai và cao đẳng hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019
14:02 27/03/2019
Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 tại danh sách kèm theo. Thời gian tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 dự kiến vào tháng 4 năm 2019.
10:55 19/03/2019
Trong các ngày 22; 23; 24 tháng 03 năm 2019, giảng đường Nguyễn Đăng được sử dụng để thi tuyển sinh đầu vào cao học, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường Nguyễn Đăng sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap