TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN

Sinh viên
18/12/2018

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm học 2018-2019 như sau:

17:18 26/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thế Tuyển với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên”
17:16 26/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đào Xuân Thắng với đề tài: “Phát triển dịch vụ hậu cần cho đánh bắt xa bờ tại tỉnh Quảng Ninh”
17:13 26/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đặng Trần Trung với đề tài: “Đánh giá thực trạng độ an toàn cây rau ăn tươi sản xuất tại Bắc Ninh, xác định nguyên nhân, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau an toàn”
16:22 26/04/2019
Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo tất cả sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2018-2019 và đã đăng ký học lại (theo danh sách kèm theo) tham gia buổi học lại như sau:
14:19 26/04/2019
Ban Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký trực tuyến (online) vào các lớp học phần mở trong thời gian hè năm học 2018-2019 như sau:
09:40 23/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên và sinh viên đợt thi tháng 4 năm 2019:
09:13 19/04/2019
Ngày 21 tháng 04 năm 2019, khu vực giảng đường Nguyễn Đăng và một phần của giảng đường B được dùng để tổ chức ngày hội việc làm 2019, Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tại giảng đường B trong ngày 21/04/2019 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:
09:18 17/04/2019
Học kì 2, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 07/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 2 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 28/03/2019;
09:12 17/04/2019
Học kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện đã có Thông báo số 08/TB-TCKT ngày 22/01/2019 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với học viên trong học kì 2 năm học 2018 – 2019, hạn đến ngày 28/03/2019;


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap